1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“ ir gaunamas užsakymo patvirtinimas.
 •  Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „eurokeramika.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
 • Kiekvienos „eurokeramika.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 • Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 • Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
 • Pardavėjas ir gamintojas neatsako už ne pirmos rūšies prekių kokybę.
 • Prieš plytelių klojimą būtina pasitikrinti jų kokybę, spalvą ir išmatavimus. Už išklijuotų prekių kokybę Pardavėjas neatsako.
 • Užsakytų prekių spalvų tonai gali skirtis nuo esamų pavyzdžių.
 1. Prekių grąžinimas ir keitimas
 • Prekės gali būti gražintos per dvi savaites, raštu paaiškinus jų grąžinimo priežastis. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės gavimo momento. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Grąžinamos prekės turi turėti kokybišką gamyklinę pakuotę.
 • Įsigaliojus teisėtam sandorio atšaukimui, turi būti užtikrinamas abiejų pusių gautų prekių grąžinimas bei atlyginama nauda, jei tokia buvo gauta (pavyzdžiui, vartojimo teikiama nauda). Jei grąžinama blogesnės kokybės ar ne visa prekė, gali būti reikalaujama atlyginti trūkstamą vertę. Ši nuostata netaikoma, jei prekės kokybė pablogėjo tik dėl patikrinimo – kokį Jūs būtumėte galėję atlikti pirkdami parduotuvėje.
 • Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
 • Kokybiškų prekių grąžinimas vyksta kliento sąskaita ir rizika.
 • Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 1. Atsakomybė
 • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.